Resirk-gründere vil hente 1 milliard etter Vitol-avtale

Resirkuleringsselskapet Wastefront har fått salgsavtale med oljetradinggiganten Vitol. Nå vil de hente én milliard til bygging av fabrikk.

Wastefront announced in the summer that it wanted to establish itself in the UK and has now identified the Port of Sunderland with construction set to begin next year and the plant being operational in the second half of 2022.

Using pyrolysis, the plant will convert locally-sourced end-of-life (ELT) tyres into liquid hydrocarbons and carbon black, which can then be reutilised in processes such as alternative fuel or ground rubber manufacturing. Construction is expected to generate around 100 jobs in the region and eventually employ up to 30 people full time.

Det norske resirkuleringsselskapet Wastefront har inngått en avtale med Vitol om at de skal forestå salg av alt Wastefront klarer å produsere av flytende oljeprodukter fra selskapets første avfallsanlegg i Sunderland.

Fabrikken i Sunderland er ment å være den første av flere fabrikker

Maria Moræus Hanssen

Anlegget skal koste i størrelsesorden 100 millioner dollar, tilsvarende drøye 900 millioner kroner. Alt dette skal egenkapitalfinansieres, og i første kvartal neste år er planen å gå mot nordiske, britiske og andre internasjonale investorer for å hente hele denne kapitalen pluss arbeidskapital på toppen.

Børs på sikt

– Det er en stor fabrikk. Vi skal nå lage en finansieringsplan for denne fabrikken, men i tillegg må vi hente inn videreutviklingskapital. Fabrikken i Sunderland er ment å være den første av flere fabrikker, sier styreleder Moræus Hanssen.

Totalt snakker vi følgelig om en emisjon på over én milliard kroner.

Noen umiddelbar børsnotering på Euronext Growth, tidligere Merkur Market, ligger ikke i løypa for Wastefront.

Vitol selger våre produkter i et «commoditymarked» med svingende priser

Maria Moræus Hanssen

– Børsnotering er ett av scenariene på sikt, men det er ikke en del av planen i forbindelse med den forestående kapitalinnhentingen, sier Moræus Hanssen til Finansavisen.

Distribusjonskanal

Resirkuleringsanlegget skal stå ferdig i 2023, og vil ha en årlig prosesseringskapasitet på 60.000 tonn brukte bildekk.

– Det er mye. Det er like mye som den samlede mengden dekkavfall i Norge i løpet av et år, sier Moræus Hanssen.

Dette resulterer i 30.000 tonn flytende oljeprodukter i tillegg til faste stoff i form av aske eller «carbon black» til bruk i produksjon av produkter som bildekk eller maling.

GRÜNDER: Christian Hvamstad eier 23-24 prosent av Wastefront.

– Vitol selger våre produkter i et «commoditymarked» med svingende priser der vi får en pris på produktene knyttet til en indeks, sier Moræus Hanssen.

– De er da egentlig en distribusjonskanal eller forhandler av Wastefronts produkter?

– Ja, men det som er viktig er at dette blir etablert som verdifulle produkter som kundene har forventninger til, og som de kan bruke i sin produksjon.

GRÜNDER: Inge Berge eier 23-24 prosent av Wastefront.

Oljeprodukter for 24

Selve gjenvinningsprosessen handler om pyrolyse der dekkene brytes ned ved høy varme uten tilførsel av oksygen. Ut kommer 60 prosent væske og 40 prosent fast stoff som bearbeides

Verdien på sluttproduktet avhenger av oljeprisen, men en oljepris på 50 dollar gir rundt 400 dollar pr. metriske tonn råolje eller kanskje 500 dollar for raffinerte produkter. På toppen kommer en betydelig miljøpremium som kan bringe prisen opp i 800 dollar pr. tonn.

Bare fra de flytende produktene vil Sunderland-fabrikken innbringe 24 millioner dollar eller 220 milliioner kroner i året. På toppen kommer gummiproduktet «carbon black».

Wastefront gjorde tidligere i år en emisjon på 25 millioner mot blant annet Maria Hareide og Bernt Odfjell der selskapet ble priset til 150 millioner etter penger. Inge Berge og Christian Hvamstad er de største aksjonærene i selskapet med 23-24 prosent av aksjene. 

Styreleder Maria Moræus Hanssen har kun en mindre investering tilsvarende 2-300.000 kroner.

See Article